Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2015

sadsmile
Uważaj na ludzi, których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj Ich z powrotem do swojego życia.
— Harlan Coben "Tęsknię za Tobą"

February 02 2015

sadsmile
"Wiesz chciałbym ci powiedzieć. Ale nie mam którędy."
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaxvcth xvcth
sadsmile
Boję się, że był tym jedynym.
Reposted fromsomethingwentwrong somethingwentwrong viaxvcth xvcth
sadsmile
zapomnę Cię, a wtedy Ty przypomnisz sobie o mnie.
— standard..
Reposted fromejMarta ejMarta viahoneybunny honeybunny
sadsmile
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— słowa niewypowiedziane
Reposted fromunco unco viamillionlittlepieces millionlittlepieces
sadsmile

August 21 2014

sadsmile
0836 fd40 500

May 05 2014

sadsmile
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

April 27 2014

sadsmile
5772 428c 500
Reposted fromtrustworthy trustworthy viahoneybunny honeybunny
sadsmile
Reposted frommexicomagico mexicomagico viahoneybunny honeybunny
sadsmile
Reposted fromolewka olewka viahoneybunny honeybunny

April 20 2014

sadsmile
Reposted fromjunior13 junior13 viahoneybunny honeybunny
sadsmile
Reposted frommissbrodka missbrodka viasafehaven safehaven
sadsmile
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viahoneybunny honeybunny
sadsmile
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viahoneybunny honeybunny
sadsmile
Reposted fromgreensky greensky viahoneybunny honeybunny

April 19 2014

sadsmile
0031 2e90
Reposted frommelodyjna melodyjna viaBorderlineGirl BorderlineGirl
sadsmile
8198 8e31 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viaprzytulmnie przytulmnie

April 10 2014

sadsmile
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasafehaven safehaven

April 09 2014

sadsmile
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl